Словото

Категория - ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 1910 г.