Словото

Категория - Съборно слово 1924 г. (11-14 август, Рила, Мусала)