Словото

Категория - Съборно слово 1924 г. (22 август – 7 септември, София)