Словото

Учителя говори

Текстовете са от лекции и беседи на Учителя, работени по метода на съчетаването, Препоръчително е да се види цялостния контекст на отделните цитати. Словото може да се открие свободно в интернет пространството.

Категории